Politica de confidențialitate
https://7zile.ro pentru protejarea drepturilor individuale, în special în ceea ce privește tratamentele automatizate și cu voința de a fi transparent cu Utilizatorul, a stabilit o politică care include toate aceste tratamente, scopurile urmărite de acesta, legitimitatea acestora și, de asemenea, instrumentele de care dispune Utilizatorul, pentru ca acesta să-și poată exercita drepturile.

Navigarea pe acest site implică acceptarea completă a următoarelor dispoziții și condiții de utilizare. Utilizarea cookie-urilor va fi acceptată. Dacă nu sunteți de acord, trimiteți un e-mail la info@7zile.ro .

Versiunea actualizată a acestei politici de confidențialitate este singura aplicabilă pe toată durata de utilizare a site-ului web până când nu există o altă versiune care să o înlocuiască.

Utilizatorul care furnizează date cu caracter personal prin intermediul acestui site este informat despre încorporarea acestora în fișierele https://7zile.ro . Posesorul este obligat să țină o evidență a tratamentelor efectuate la aceste date care trebuie actualizate.

Pentru informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal, vă invităm să consultați site-ul web

Colectarea datelor

Făcând clic pe butonul „Continuați la plată” din pagina principală a https://7zile.ro și faceți clic pe caseta „Accept Politica de confidențialitate”, utilizatorul acceptă că le colectăm datele (Nume și e-mail) pentru utilizarea trimiterea prin poștă de publicitate de interes legată de serviciul nostru.

Vă puteți dezabona de la baza de date în orice moment, făcând clic pe dezabonare sub e-mail.

Datele dvs. sunt colectate de DEȚINĂTOR.
Datele cu caracter personal se referă la toate informațiile referite la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana afectată). Se înțelege ca fiind identificabilă o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin raportare la un nume, un număr de identificare sau unul sau mai multe elemente specifice, identității fizice, fiziologice. , genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În ce scop sunt tratate datele dvs. personale?

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal care pot fi colectate este să le utilizeze în principal de către DEȚINER pentru gestionarea relației dvs. cu dvs., pentru a vă putea oferi produse și servicii în conformitate cu interesele dvs., pentru a vă îmbunătăți experiența utilizatorului și, după caz, pentru tratamentul a cererilor, cererilor sau comenzilor dvs. Un profil de afaceri va fi dezvoltat pe baza informațiilor pe care le oferiți. Deciziile automate nu vor fi luate pe baza profilului respectiv.

Datele furnizate vor fi păstrate atât timp cât se menține relația comercială, atâta timp cât ștergerea nu este solicitată de către partea interesată, nici pe parcursul anilor necesari pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Acestea vor fi înregistrate în fișierul clienților, iar tratamentul acestora va fi înregistrat în registrul de tratament pe care trebuie să îl dețină DEȚINERUL . Numele fișierului este următorul:

Care este legitimitatea pentru tratamentul datelor dumneavoastră?

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este:

  • Executarea sau îndeplinirea corectă a contractului
  • Interesul legitim al DEȚINĂTORULUI

Cui destinatari vor fi comunicate datele?

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi în cele din urmă comunicate către terți în legătură cu DEȚINĂTORUL prin contract pentru a îndeplini sarcinile necesare pentru gestionarea contului său în calitate de client și fără a fi nevoie să acorde autorizația acestora.

De asemenea, atunci când au fost nevoiți să facă comunicări autorităților în cazul în care Utilizatorul a întreprins acțiuni contrare Legii sau a încălcat conținutul avizului legal.

Datele utilizatorilor pot fi comunicate altor companii din grup, dacă este cazul, în scopuri administrative interne care ar putea implica prelucrarea acestor date.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate într-o țară terță sau către o organizație internațională, dar trebuie informate când va avea loc transferul respectiv, precum și condițiile transferului și ale destinatarului.

Atunci când unele date sunt obligatorii pentru a accesa funcționalități specifice ale site-ului web, DEȚINERUL va indica acel caracter obligatoriu în momentul colectării datelor utilizatorului.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorul este informat cu privire la posibilitatea exercitării drepturilor sale de acces, rectificare, anulare și opoziție. Fiecare persoană are, de asemenea, dreptul de a limita tratamentul aferent persoanei sale, un drept de a elimina transferul datelor cu caracter personal transmise operatorului de date și dreptul la portabilitatea datelor sale.

Utilizatorul are posibilitatea de a depune o cerere către , atunci când nu a obținut o soluție satisfăcătoare în exercitarea drepturilor sale printr-o scrisoare adresată acesteia.

Cu excepția cazului în care Utilizatorul obiectează, trimițând un e-mail la adresa de e-mail info@7zile.ro , datele lor pot fi utilizate, dacă este cazul, dacă este cazul, pentru trimiterea de informații comerciale de către Stan Leonard.

Datele furnizate vor fi păstrate atât timp cât se menține relația comercială sau pe parcursul anilor necesari pentru a respecta obligațiile legale.

Utilizatorul este responsabil pentru ca informațiile furnizate prin intermediul acestui site să fie adevărate, răspunzând exactității tuturor datelor pe care le comunică și le va ține la curent pentru a reflecta o situație reală, fiind responsabil pentru informațiile false sau inexacte furnizate și a daunelor, inconvenientelor și problemelor care ar putea provoca Stan Leonard sau terți.

Aceste informații vor fi păstrate și gestionate cu respectarea confidențialității, aplicând măsurile necesare de securitate a computerului pentru a preveni accesul sau utilizarea necorespunzătoare a datelor dvs., manipularea, deteriorarea sau pierderea acestora.

Cu toate acestea, Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că securitatea sistemelor informatice nu este niciodată absolută. Atunci când datele cu caracter personal sunt furnizate online, aceste informații pot fi colectate fără consimțământul dvs. și prelucrate de către terți neautorizați. Stan Leonardo declina orice responsabilitate pentru consecințele acestor acte pentru Utilizator, dacă a publicat voluntar informațiile.

Cererea poate fi trimisă și la următorul e-mail: info@7zile.ro

Aceste drepturi vor fi îndeplinite, în termen de o lună, care poate fi extinsă la 2 luni, dacă este necesară complexitatea cererii sau numărul de cereri primite. Toate acestea, fără a aduce atingere obligației de a păstra anumite date în termeni legali și până la a prescrie posibilele responsabilități derivate dintr-un posibil tratament sau, după caz, dintr-o relație contractuală.

Pe lângă cele de mai sus și în legătură cu reglementările privind protecția datelor, utilizatorii care o solicită, au posibilitatea de a organiza destinația datelor după moartea lor.