Aviz legal

1 Vizitați site-ul web https://7zile.ro Detinut de Stan Leonardo  (care în acest document se numește <DEȚINATORUL>).

Gazduire web ROMARG.RO

Conditi Utilizatori

Aceste condiții (denumite în continuare avizul legal) sunt destinate să reglementeze utilizarea site-ului web pe care DEȚINĂTORUL îl pune la dispoziția publicului.
Accesul și / sau utilizarea acestui site web a DEȚĂTORULUI atribuie condiția UTILIZATORULUI, care acceptă, din acest acces sau utilizare, condițiile generale de utilizare reflectate aici. Aceste condiții se vor aplica indiferent de condițiile generale de contractare care pot fi obligatorii.

Utilizarea web.site-ul https://7zile.ro oferă acces la o multitudine de informații, servicii, programe sau date (în continuare, „conținutul”) de pe internet aparținând DEȚINĂTORULUI sau autorizaților săi la care USERUL poate avea acces.

USERUL își asumă responsabilitatea pentru utilizarea web.site-ul. Această responsabilitate se extinde la înregistrarea care este necesară pentru a accesa anumite servicii sau conținut. În registrul menționat, UTILIZATORUL va fi responsabil pentru furnizarea de informații reale și legale. Ca urmare a acestei înregistrări, utilizatorul poate primi o parolă pentru care va fi responsabil, angajându-se să o folosească în mod diligent și confidențial.

UTILIZATORUL se angajează să utilizeze în mod corespunzător conținutul și serviciile (de exemplu, servicii de chat, forumuri de discuții sau grupuri de știri) pe care Posesorul le oferă prin portalul său și (fără a se limita la) pentru:
• Efectuarea ilicite, ilegale sau contrare bunei credințe și a ordinii publice
, xenofob, pornografic, ilegal, atentatorio • diseminarea conținutului sau propagandă de advocacy rasiste de terorism sau a drepturilor omului
• cauza deteriorarea sistemelor fizice și logic al DEȚINĂTORULUI, furnizorilor săi sau terților, introduce sau răspândește pe rețea viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care ar putea provoca daunele menționate anterior
• Încercați să accesați și, dacă este cazul, să utilizați conturile de e-mail ale altor utilizatori și să modificați sau să manipulați mesajele lor.
• Utilizați site-ul web sau informațiile conținute în acesta pentru scopuri comerciale, politice, publicitare și pentru orice utilizare comercială, mai ales trimiterea de e-mailuri nesolicitate.

Posesorul are dreptul de a retrage toate comentariile și contribuțiile care încalcă respectul pentru demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care amenință tinerețea sau copilăria, ordinea sau siguranța publică sau , în opinia sa, nu sunt potrivite pentru publicare. În orice caz, DEȚINĂTORUL nu va fi responsabil pentru opiniile exprimate de utilizatori prin forumuri, chat-uri sau alte instrumente de participare.

Protecția datelor

Tot ceea ce se referă la politica de protecție a datelor este conținut în documentul politicii de confidențialitate.

Cuprins.

Proprietate intelectuală și industrialăPROPRIETARUL deține toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale site-ului său web, precum și elementele conținute de acesta (cu exemplu: imagini, fotografii, sunet, audio, video, software sau texte; mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor utilizate, programe de calculator necesare funcționării, accesului și utilizării sale etc.), proprietatea DEȚINĂTORULUI sau a autorizaților săi.

Toate drepturile rezervate.

În conformitate cu dispozițiile articolelor din Legea cu privire la proprietatea intelectuală, reproducerea, distribuția și comunicarea publică, inclusiv metoda sa de punere la dispoziție, a tuturor sau a unei părți din conținutul acestui site web, în ​​scop comercial, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, fără autorizarea DEȚINĂTORULUI.

UTILIZATORUL se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de deținător. Puteți vizualiza elementele web.site-ul și puteți chiar să le imprimați, să le copiați și să le stocați pe hard disk-ul computerului sau pe orice alt suport fizic, cu condiția să fie, exclusiv și exclusiv, pentru uz personal și privat. UTILIZATORUL nu poate șterge, modifica, sustrage sau manipula orice dispozitiv de protecție sau sistem de securitate care a fost instalat în paginile DEȚINĂTORULUI.

Excluderea garanțiilor și a răspunderii

UTILIZATORUL recunoaște că utilizarea site-ului web și a conținutului și serviciilor sale se realizează sub responsabilitatea sa exclusivă. Mai exact, de exemplu, DEȚINĂTORUL nu își asumă nicio responsabilitate în următoarele domenii:

a) Disponibilitatea în funcționarea paginii web, a serviciilor și conținutului acesteia și calitatea sau interoperabilitatea acesteia.
b) Scopul pentru care site-ul web îndeplinește obiectivele UTILIZATORULUI.
c) Încălcarea legislației în vigoare de către UTILIZATOR sau terți și, mai exact, a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială care sunt deținute de alte persoane sau entități.
d) Existența codurilor rău intenționate sau a oricărui alt element informatic dăunător care ar putea provoca pagube UTILIZATORULUI sau sistemului informatic terț. Este, în orice caz, responsabilitatea utilizatorului de a dispune de instrumente adecvate pentru detectarea și dezinfectarea acestor elemente.
e) Accesul fraudulos la conținut sau servicii de către terți neautorizați sau, după caz, captarea, ștergerea, modificarea, modificarea sau manipularea mesajelor și comunicațiilor de orice fel pe care le pot face terții.
f) Exactitatea, veridicitatea, actualitatea și utilitatea conținutului și serviciilor oferite și utilizarea ulterioară a acestora de către UTILIZATOR. Posesorul va folosi toate eforturile și mijloacele rezonabile pentru a furniza informații actualizate și fiabile.
g) Daune provocate echipamentelor de computer în timpul accesului la site-ul web și daune provocate UTILIZATORILOR atunci când provin din defecțiuni sau deconectări din rețelele de telecomunicații care întrerup serviciul.
h) Daune sau daune rezultate din circumstanțe care apar din cauza unui eveniment fortuit sau a unei forțe majore

În cazul în care există forumuri, în utilizarea acelorași sau în alte spații similare, trebuie să se țină seama de faptul că, mesajele reflectă doar opinia UTILIZATORULUI care le trimite, care este singurul responsabil. Posesorul nu este responsabil pentru conținutul mesajelor trimise de UTILIZATOR.

Modificarea acestui aviz legal și a duratei

DEȚINĂTORUL își rezervă dreptul de a efectua fără notificare prealabilă modificările pe care le consideră adecvate în portalul său, putând modifica, șterge sau adăuga atât conținutul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia, cât și modul în care sunt prezentate sau localizate în portalul dvs.
Valabilitatea condițiilor menționate mai sus se va baza pe expunerea lor și va fi valabilă până când vor fi modificate de către alte persoane publicate în mod corespunzător.

Link-uri

În cazul în care link-uri sau hyperlink-uri către alte site-uri de internet sunt incluse în https://7zile.ro , DEȚINĂTORUL nu va exercita niciun tip de control asupra site-urilor și conținutului menționat. În niciun caz DEȚINĂTORUL nu își va asuma nicio responsabilitate pentru conținutul oricărui link aparținând unui site web terț și nici nu va garanta disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, exactitatea, lărgimea, veridicitatea, validitatea și constituționalitatea oricăror materiale sau informații conținute în oricare dintre cele menționate hyperlink-uri sau alte site-uri de internet. De asemenea, includerea acestor conexiuni externe nu va implica niciun tip de asociere, fuziune sau participare cu entitățile conectate.

Dreptul de excludere

DEȚINĂTORUL își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la portal sau la serviciile oferite fără avertisment prealabil, la cererea sa sau de la un terț, utilizatorilor care nu respectă conținutul acestui aviz legal.

Prezentare generală

DEȚINĂTORUL va urmări încălcarea acestor condiții, precum și orice utilizare necorespunzătoare a web.site-ul său prin exercitarea tuturor acțiunilor civile și penale care pot corespunde prin lege.

Legislație și jurisdicție aplicabilă

Relația dintre DEȚINĂTOR și UTILIZATOR va fi reglementată de reglementările române actuale. Toate litigiile și cererile care decurg din acest aviz legal vor fi soluționate de instanțele și tribunalele competente.